image
Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva


Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 110/2019 Sb O zpracování osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

Vyhlášky obce

Příloha
 
OZV č. 1/2023, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
OZV č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství - Zrušena
OZV č. 1/2020, o místním poplatku ze psů
OZV č. 1/2019, o nočním klidu
OZV č. 2/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy a mateřské školy
OZV č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Chlumek
OZV č. 2/2012, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
 
OZV č. 2/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - Zrušena
OZV č. 1/2017, o nočním klidu - Zrušena
OZV č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - Zrušena
OZV č. 1/2014, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy - Zrušena
OZV č. 4/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - Zrušena
OZV č. 1/2012 o místním poplatku ze psů - Zrušena

Zápisy zastupitelstva obce

Veřejné jednání zastupitelstva obce probíhá obvykle poslední středu v měsíci od 18:00.

Níže naleznete aktuálně vyvěšené zápisy ze zasedání ZO. V případě, že byste chtěli nahlédnout do archivních zápisů, které jsou již svěšeny z vývěsky, přepněte si v tabulce níže ve sloupci "Stav" zobrazení z "Aktuální" na "Archiv".


Nastaveným filtrům neodpovídá žádný záznam.
Název Vyvěšeno2 Sejmuto1

Stav


Naposledy změněno: 4. 6. 2024 9:22