Petice „Zastavme hluk v Rekreačním středisku Meziříčko“

(vyvěšeno: 16.8.2019)

 

Petice „Zastavme hluk v Rekreačním středisku Meziříčko“

Vážení,

my níže podepsaní zastupitelé a občané okolních obcí vyzýváme vás touto peticí (podle zákona č. 85/1990 Sb. Zákon o právu petičním) k ukončení pořádání technopárty a jiných hudebních akcí v Rekreačním středisku Meziříčko narušujících občanské soužití, překračujících hygienickoprávní normy, obtěžujících soustavným několikadenním hlukem a světelným smogem okolní vesnice. Se silně negativním dopadem na okolní přírodu a se zvláštním přihlédnutím na ohrožené druhy živočichů.  

V případě, že naše výzva nebude respektována, upozorňujeme, že petici postoupíme příslušným orgánům, které nám pomohou zajistit noční klid, víkendový odpočinek a ochranu životního prostředí.

Za petiční výbor členové osadního výboru v Řehořově Miroslava Kopecká Štefková, Jitka Fialová, Michaela Mutlová, Andrea Sobotková, Jiří Dočekal, Vladislav Mutl, Vlastimil Šerý, Petr Šoukal, Libor Fiala, Luděk Krčál.

 

Podpisový arch k vytištění


Podpisový arch můžete podepsat buď v prodejně nebo na OÚ. Dále je možné ho také vytisknout z odkazu výše a podepsaný vhodit do schránky na OÚ.

Podpisové archy budou k dispozici do 26.8.2019.

o

Upozornění na poškozování zemědělských pozemků

OZV o nočním klidu č. 1/2019

OZV o nočním klidu č. 1/2019

(vyvěšeno: 1.8.2019)

o

Stručný zápis ze zasedání ZO - 31.7.2019

Výzva a upozornění vodoprávního úřadu

SUCHO - Výstraha

SUCHO - Výstraha

(vyvěšeno: 3.7.2019)

o

Závěrečný účet Obce Chlumek za rok 2018

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy (Kůrovec)

Samovýroba dřeva

Samovýroba dřeva

(vyvěšeno: 7.9.2018)

Samovýroba dřeva

Z důvodu opětovného nárůstu kůrovce v obecních lesích, nabízí OÚ občanům možnost samovýroby dřeva na palivo.  

Cena za prostorový metr je 200,-Kč.

Kdo máte o samovýrobu palivového dřeva zájem, nahlaste se
na OÚ.

o

Informace pro občany - ceník za dřevo