SUCHO - VÝSTRAHA

Sucho - Výstraha

(vyvěšeno: 8.8.2018)

 

1) Pro dlouhotrvající sucho dochází k velkému úbytku vody v obecní studni. Proto Vás všechny opět upozorňujeme na nutnost šetřit pitnou vodou. Nadále trvá zákaz odběru pitné vody k zalévání zahrádek a pozemků, napouštění a dopouštění bazénů a bazénků a mytí aut. Situace je opravdu vážná, přítok vody do studny je stále menší a odběr - zvláště o víkendech, je veliký.

2) Vodoprávní úřad Kraje Vysočina, upozorňuje na podprůměrný stav vody na vodních tocích a hladinách rybníků a vodních nádrží. Nabádá proto občany k dodržování vodního zákona, který zakazuje odběr většího množství vody z vodních toků – odčerpávání vody z potoků a rybníků.

3) Z důvodu velkého sucha platí výstraha na vysoké nebezpečí požárů. Proto je zakázáno rozdělávat oheň ve volné přírodě, odhazovat nedopalky od cigaret a tak dále.

o

Stručný zápis ze zasedání ZO - 25.7.2018

Informace pro občany - ceník za dřevo

Letní svoz TKO 2018

Letní svoz TKO 2018

(vyvěšeno: 24.4.2018)

 

Od května začíná letní svoz komunálního odpadu

Pojede se tedy až ve svátek 8.5.2018,

a pak vždy 1x za 14 dnů,

každý lichý týden (22.5., 5.6., … až do konce září).

o