Omezení dodávky pitné vody

Zítra, t.j. ve středu 16.8.2017, dojde z důvodu čištění vodojemu, v průběhu dne k dočasnému omezení dodávky pitné vody. 

o

Stručný zápis ze zasedání ZO - 9.8.2017

Oznámení občanům - dřevo - samovýroba

Oznámení občanům - dřevo - samovýroba

(vyvěšeno: 15.8.2017)

Oznámení občanům

OÚ nabízí občanům palivové dřevo – samovýrobu, z důvodu výskytu kůrovce v obecním lese.

Cena za prostorový metr je 200,-Kč.

Kdo máte o samovýrobu palivového dřeva zájem, nahlaste se na OÚ. 

o

OZV obce Chlumek č. 2/2017

OZV obce Chlumek č. 2/2017

(vyvěšeno: 27.7.2017)

o

Stručný zápis ze zasedání ZO - 26.7.2017

Výstraha z MěÚ VM - sucho

Výstraha z MěÚ VM - sucho

(vyvěšeno: 21.7.2017)

o

SUCHO - VÝSTRAHA

Sucho - Výstraha a Informace pro občany

(vyvěšeno: 30.6.2017)

SUCHO – VÝSTRAHA

A

INFORMACE PRO OBČANY


1)    Pro dlouhotrvající sucho dochází k velkému úbytku vody v obecní studni. Proto Vás všechny opět upozorňujeme na nutnost šetřit pitnou vodou. Nadále trvá zákaz odběru pitné vody k zalévání zahrádek a pozemků, napouštění a dopouštění bazénů a bazénků a mytí aut. Situace je opravdu vážná, přítok vody do studny je stále menší a odběr - zvláště o víkendech, je veliký.


2)    Vodoprávní úřad Kraje Vysočina, upozorňuje na podprůměrný stav vody na vodních tocích a hladinách rybníků a vodních nádrží. Nabádá proto občany k dodržování vodního zákona, který zakazuje odběr většího množství vody z vodních toků – odčerpávání vody z potoků a rybníků.


3)    Z důvodu velkého sucha platí výstraha na vysoké nebezpečí požárů. Proto je zakázáno rozdělávat oheň ve volné přírodě, odhazovat nedopalky od cigaret a tak dále.

o

Závěrečný účet Obce Chlumek za rok 2016

Rozpočet na rok 2017

Rozpočet na rok 2017

(vyvěšeno: 22.12.2016)

o

Informace pro občany - ceník za dřevo