Úřední deska

 

Prodejna

(vyvěšeno: 31.3.2021)


Na základě vládního nařízení bude v pátek 2.4.2021 uzavřena prodejna.

Otevřena bude v sobotu do 10:00 hodin.

Pečivo, které jste měli objednané na pátek, paní prodavačka přeobjednala na sobotu, a proto si ho dojděte v sobotu vyzvednout.


Sběr nebezpečných odpadů - 6.4.2021

(vyvěšeno: 31.3.2021)

 

Kdy:            v úterý   6.4.2021

Kde:            u  čekárny

V kolik:       15:35 – 15:50

 

 

Žádáme občany, aby přinášeli odpad osobně až v době svozu. Zakazuje se odkládat nebezpečný odpad u čekárny předem a nechávat ho tam bez dozoru!

 

Svozová firma upozorňuje, že neodebere spotřebiče, které jsou jakkoliv rozebrané, eternit a dehtovou lepenku.

 

Druhy odebíraných odpadů:

Staré automobilové akumulátory, nádoby a štětce se zbytky barev, zbytky chemikálií, staré léky, bateriové monočlánky všech druhů, zářivky, výbojky, staré motorové oleje a maziva, textilie znečištěné ropnými produkty, olejové filtry, mořidla, spreje, lednice, televize, atd.

 

Zápis do Mateřské školy v Měříně na školní rok 2021/2022

(vyvěšeno: 31.3.2021)

 

Stručný zápis ze zasedání ZO - 24.2.2021

(vyvěšeno: 1.3.2021)

 

NAŘÍZENÍ č. 1/ 2021 o placeném stání silničních motorových vozidel na určených úsecích místníchkomunikací ve vymezené oblasti města Velké Meziříčí

Ceník k nařízení

(vyvěšeno: 1.3.2021)


Informace o sčítání lidu 2021

(vyvěšeno: 1.3.2021)


Informace o nouzovém stavu a nařízeních Vlády ČR od 1.3.2021

(vyvěšeno: 1.3.2021)

 

Sbírka zákonů č. 39/2021

Pohyb mezi okresy - Otázky a odpovědi

Vzor - Čestné prohlášení

Vzor - Formulář pro cestování mimo okres

Vzor - Potvrzení od zaměstnavatele

 

Oznámení o vyhlášení revize KN

(vyvěšeno: 13.1.2021)

 

Zimní svoz

(vyvěšeno: 7.10.2020)

 

Závěrečný účet obce Chlumek za rok 2019

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chlumek za rok 2019

Fin2-12, Rozvaha, VZZ, Příloha

(vyvěšeno: 1.6.2020)


Informace pro občany - ceník za dřevo

(vyvěšeno: 6.3.2019)


 

o