SUCHO - VÝSTRAHA

1) Pro dlouhotrvající sucho dochází k velkému úbytku vody v obecní studni. Proto Vás všechny opět upozorňujeme na nutnost šetřit pitnou vodou. Nadále trvá zákaz odběru pitné vody k zalévání zahrádek a pozemků, napouštění a dopouštění bazénů a bazénků a mytí aut. Situace je opravdu vážná, přítok vody do studny je stále menší a odběr - zvláště o víkendech, je veliký.


2) Vodoprávní úřad Kraje Vysočina, upozorňuje na podprůměrný stav vody na vodních tocích a hladinách rybníků a vodních nádrží. Nabádá proto občany k dodržování vodního zákona, který zakazuje odběr většího množství vody z vodních toků – odčerpávání vody z potoků a rybníků.


3) Z důvodu velkého sucha platí výstraha na vysoké nebezpečí požárů. Proto je zakázáno rozdělávat oheň ve volné přírodě, odhazovat nedopalky od cigaret a tak dále.

o

Omezení dodávky pitné vody

Zítra, t.j. ve středu 16.8.2017, dojde z důvodu čištění vodojemu, v průběhu dne k dočasnému omezení dodávky pitné vody. 

o

Nepoteče voda

Zítra, tj. v úterý 28.3.2017, bude opravováno potrubí vodovodu, a proto nepoteče voda. 

o