31.3.2021

1)  Na základě vládního nařízení bude v pátek 2.4.2021 uzavřena prodejna. Otevřena bude v sobotu do 10:00 hodin. Pečivo, které jste měli objednané na pátek, paní prodavačka přeobjednala na sobotu, a proto si ho dojděte v sobotu vyzvednout.

 

 

2)  V úterý dne 6.4.2021 proběhne u čekárny svoz nebezpečného odpadu. Doba sběru je od 15:30 do 15:50 hodin. Žádáme občany, aby přinášeli odpad osobně až v době svozu. Zakazuje se odkládat nebezpečný odpad
u čekárny předem a nechávat ho tam bez dozoru! Svozová firma upozorňuje, že neodebere spotřebiče, které jsou jakkoliv rozebrané, eternit a dehtovou lepenku.

 

 

3)  Zápis do Mateřské školy Měřín na školní rok 2021/2022 se uskuteční distančně od 3. do 7. května 2021. Bližší informace jsou k dispozici
na úřední desce.

 

 

30.10.2020

Oznamujeme Vám,

že prodejna v Chlumku bude uzavřena ještě minimálně celý příští týden (tj. od pondělí 2.11. do soboty 7.11.).

 

19.3.2020

Vláda České republiky vyhlásila z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na celém území naší republiky nouzový stav.

Je zakázán volný pohyb osob s výjimkou cest do zaměstnání, k lékaři a cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb.

Od dnešního dne, tj. 19.3.2020 je zakázáno pohybovat se mimo svůj domov bez ochranných roušek, respirátorů, šátků nebo jiných prostředků, které zakrývají nos a ústa a brání tím šíření kapének.

Od dnešního dne je také pro osoby starší 65 let vyhrazena doba mezi 10. a 12. hodinou pro nákup potravin. V tuto dobu je zakázána, v těchto prodejnách, přítomnost ostatních osob.

Komu byla doporučena nebo nařízena karanténa, z důvodu pobytu v rizikových zemích, nesmí opustit svůj dům a nesmí být v přímém kontaktu s žádnou jinou osobou.

Situace je vážná. Žádáme proto všechny občany, aby sledovali vývoj situace a dodržovali pokyny a nařízení vydaná Vládou. Prosím, nevystavujte sebe, své blízké, ani své okolí nebezpečí a nákaze.

 

6.3.2020

1)   Zítra ráno, tj. 7.3.2020, od 9:00  do  9:20 přijede do Chlumku pojízdná prodejna z Velkých Pavlovic. Nabízí chlazené kuřecí, krůtí a vepřové maso z českých chovů. Také je možné si u řidiče vyzvednout kalendář rozvozu masa na celý rok.


2)   Upozorňujeme občany, že se v okolních obcích vyskytuje nelegální monitorování nemovitostí pomocí dronů a s tím spojené vykrádání domů. Proto nabádáme ke zvýšené opatrnosti. Nenechávejte své domy ani jiné objekty volně přístupné a nezamčené a buďte všímaví ke svému okolí. V případě, že uvidíte podezřelé chování nebo vozidla, neprodleně volejte Policii ČR na telefon 158. Případně se pokuste zapsat SPZ automobilu.

SUCHO - VÝSTRAHA

1) Pro dlouhotrvající sucho dochází k velkému úbytku vody v obecní studni. Proto Vás všechny opět upozorňujeme na nutnost šetřit pitnou vodou. Nadále trvá zákaz odběru pitné vody k zalévání zahrádek a pozemků, napouštění a dopouštění bazénů a bazénků a mytí aut. Situace je opravdu vážná, přítok vody do studny je stále menší a odběr - zvláště o víkendech, je veliký.

 

2) Vodoprávní úřad Kraje Vysočina, upozorňuje na podprůměrný stav vody na vodních tocích a hladinách rybníků a vodních nádrží. Nabádá proto občany k dodržování vodního zákona, který zakazuje odběr většího množství vody z vodních toků – odčerpávání vody z potoků a rybníků.

 

3) Z důvodu velkého sucha platí výstraha na vysoké nebezpečí požárů. Proto je zakázáno rozdělávat oheň ve volné přírodě, odhazovat nedopalky od cigaret a tak dále.


15.8.2017

Zítra, t.j. ve středu 16.8.2017, dojde z důvodu čištění vodojemu, v průběhu dne k dočasnému omezení dodávky pitné vody. 

27.3.2017

Zítra, tj. v úterý 28.3.2017, bude opravováno potrubí vodovodu, a proto nepoteče voda.