Vyhlášky

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012,

o místním poplatku ze psů

 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012,
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

 

Obecně závazná vyhláška č. 4/2012,     ZRUŠENA
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014,     ZRUŠENA

kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

 

Obecně závazná vyhláška obce Chlumek č. 1/2015,
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Chlumek

 

Obecně závazná vyhláška obce Chlumek č. 1/2016

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

Obecně závazná vyhláška obce Chlumek č. 1/2017

o nočním klidu

 

Obecně závazná vyhláška obce Chlumek č. 2/2017,

kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy a mateřské školy 

o