E.ON - Upozornění vlastníkům nebo uživatelům pozemků

Státní pozemkový úřad - Oznámení o zamýšleném převodu

Čipování psů - středa 16.10.2019

Čipování psů - středa 16.10.2019

(vyvěšeno: 14.10.2019)

 

Povinné čipování psů a vyznačení čísla čpipu do očkovacího průkazu bude provedeno

ve středu dne 16.10.2019

  od 15:00 do 16:00 hodin u kapličky v Chlumku.


Nezapomeňte si vzít očkovací průkazy!

Poplatek je 300,-Kč za psa. 

 

MVDr. Zd. Wasserbauer

Praktický veter.lékař

602 779 295

o

Stručný zápis ze zasedání ZO dne 25.9.2019

Záměr na prodej pozemku (majetkové vypořádání)

Odpověď na žádost o informace č.j. ZAD/2019/08/01

Upozornění na poškozování zemědělských pozemků

Výzva a upozornění vodoprávního úřadu

SUCHO - Výstraha

SUCHO - Výstraha

(vyvěšeno: 3.7.2019)

o

Závěrečný účet Obce Chlumek za rok 2018