Úřední deska

 

Šetření vodou - Upozornění vodoprávního úřadu

(vyvěšeno: 14.5.2020)

Vzhledem ke stávajícímu (resp. dlouhodobému) suchému období a nepříznivé hydrologické situaci, upozorňuje vodoprávní úřad všechny občany a podnikatelské subjekty na území ORP Velké Meziříčí na nutnost šetření s vodou.


Stručný zápis ze zasedání ZO - 11.5.2020

(vyvěšeno: 14.5.2020)

Svoz nebezpečného odpadu

(vyvěšeno: 11.5.2020)

 

SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ

Kdy: v pátek 15.5.2020

Kde: u čekárny

V kolik: 15:30 – 15:50

 

Žádáme občany, aby přinášeli odpad osobně až v době svozu. Zakazuje se odkládat nebezpečný odpad u čekárny předem a nechávat ho tam bez dozoru!

Svozová firma upozorňuje, že neodebere spotřebiče, které jsou jakkoliv rozebrané, eternit a dehtovou lepenku.

 

Druhy odebíraných odpadů:

Staré automobilové akumulátory, nádoby a štětce se zbytky barev, zbytky chemikálií, staré léky, bateriové monočlánky všech druhů, zářivky, výbojky, staré motorové oleje a maziva, textilie znečištěné ropnými produkty, olejové filtry, mořidla, spreje, lednice, televize, atd.

 

Letní svoz TKO

(vyvěšeno: 29.4.2020)


 Od 19. týdne začíná letní svoz komunálního odpadu.

Pojede se tedy 5.5.2020, a pak vždy 1x za 14 dnů,

každý lichý týden (19.5., 2.6., … do konce září).

 

VV - FÚ - Informace k dani z nemovitých věcí

(vyvěšeno: 29.4.2020)

Veřejná vyhláška - Kraj Vysočina

(vyvěšeno: 20.4.2020)

Veřejná vyhláška - OOP - Kůrovec

(vyvěšeno: 20.4.2020)

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

(vyvěšeno: 16.4.2020)

Oblastní charita Žďár nad Sázavou - Nouzová pomoc seniorům

(vyvěšeno: 17.3.2020)

Finanční úřad - Informace o omezení úředních hodin

(vyvěšeno: 16.3.2020)

Varování - Monitorování objektů pomocí dronů

(vyvěšeno: 6.3.2020)

Lékárna Měřín - Klientský servis VZP

(vyvěšeno: 4.3.2020)

Samovýroba dřeva

(vyvěšeno: 7.9.2018)

Informace pro občany - ceník za dřevo

(vyvěšeno: 6.3.2019)

 

o