Rozpočet na rok 2019

Rozpočet na rok 2019

(vyvěšeno: 13.12.2018)

 

o

Rozpočty minulé

Rozpočet na rok 2018

(vyvěšeno: 30.11.2017; svěšeno: 13.12.2018)

 

Rozpočet na rok 2017

(vyvěšeno: 22.12.2016; svěšeno: 2.1.2018)

Rozpočtová opatření:

2018

2017

o

Rozpočtový výhled na r. 2016-2020

(schváleno ZO dne 25.11.2015)

(vyvěšeno: 2.11.2015)

o

Závěrečné účty obce Chlumek

 

Závěrečný účet obce Chlumek za rok 2017

Závěřečný účet obce Chlumek za rok 2017

a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017

(vyvěšeno před schválením: 12.6.2018; svěšeno: 28.6.2018)

Schváleno na ZO dne: 27.6.2018

(vyvěšen schválený: 28.6.2018)

 

 

Závěrečný účet obce Chlumek za rok 2016

Závěřečný účet obce Chlumek za rok 2016

a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016

(vyvěšeno před schválením: 6.3.2017; svěšeno: 30.3.2017)

Schváleno na ZO dne: 29.3.2017

(vyvěšen schválený: 29.3.2017)

 

o