Zápisy ze ZO rok 2021

Zápisy ze ZO z roku 2021

Stručný zápis ze zasedání ZO ze dne: Vyvěšeno: Svěšeno:
27.1.2021 29.1.2021 1.3.2021
24.2.2021 1.3.2021  

 

Zápisy ze ZO z předchozích let

o

Archiv úřední desky

Název dokumentu: Vyvěšeno: Svěšeno:

Informace o nouzovém stavu a nařízeních Vlády ČR od 1.3.2021

Sbírka zákonů č. 39/2021

Pohyb mezi okresy - Otázky a odpovědi

Vzor - Čestné prohlášení

Vzor - Formulář pro cestování mimo okres

Vzor - Potvrzení od zaměstnavatele

1.3.2021  
Revize komínů - 3.2.2021 22.1.2021 1.3.2021
Očkování proti vzteklině - 30.1.2021 22.1.2021 1.3.2021
Vybírání místních poplatků 13.1.2021 1.3.2021
Tříkrálová sbírka - Plakát jak a kde přispět 13.1.2021 1.3.2021
Oznámení o vyhlášení revize KN 13.1.2021  
PF 2021 17.12.2020 1.3.2021
Rozpočet 2021 17.12.2020  
Návrh rozpočtu na rok 2021 26.11.2020 17.12.2020
Sběr nebezpečných odpadů - 11.11.2020 6.11.2020 26.11.2020
Prodejna - Informace 30.9.2020 26.11.2020
Výsledky volab do Senátu Parlamentu ČR - II. kolo 13.10.2020 26.11.2020

Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR - I. kolo

Výsledky voleb do Zastupitelstva Kraje Vysočina

5.10.2020 26.11.2020
OZV č. 1/2020, o místním poplatku ze psů 2.10.2020 20.11.2020
Zimní svoz 7.9.2020  

Roušky v ČR od 1.9.2020 - leták MZ ČR

Jak se chovat na veřejnosti - leták MZ ČR

1.9.2020  
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků 15.8.2020  13.10.2020
Informace o vypínání signálu DVB-T 24.7.2020  26.11.2020
Mimořádné zrušení úředních hodin 24.7.2020  1.9.2020
Vybírání poplatku za vodné - 10.6.2020
1.6.2020  24.7.2020

Závěrečný účet obce Chlumek za rok 2019

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chlumek za rok 2019

Fin2-12Rozvaha, VZZ, Příloha

1.6.2020  
Šetření vodou - Upozornění vodoprávního úřadu 14.5.2020  26.11.2020
Svoz nebezpečného odpadu 11.5.2020  22.6.2020
Letní svoz TKO
29.4.2020  
VV - FÚ - Informace k dani z nemovitých věcí
29.4.2020  22.6.2020
Veřejná vyhláška - Kraj Vysočina
20.4.2020
Veřejná vyhláška - OOP - Kůrovec
20.4.2020
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 16.4.2020  22.6.2020

Usnesení Vlády č. 82

Usnesení Vlády č. 84-90

Usnesení vlády č. 106-108

Usnesení Vlády č. 109-112

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR


16.3.2020

(aktualizace:

20.4.2020)

22.6.2020
Zrušení úředních hodin 17.3.2020 20.4.2020
Oblastní charita Žďár nad Sázavou - Nouzová pomoc seniorům 17.3.2020 22.6.2020
Finanční úřad - Informace o omezení úředních hodin
16.3.2020 22.6.2020
Varování - Monitorování objektů pomocí dronů
6.3.2020  
Lékárna Měřín - Klientský servis VZP
4.3.2020  26.11.2020
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 2.3.2020 24.2.2020  4.3.2020
Mimořádné zrušení úředních hodin 27.1.2020 31.1.2020
Vybírání místních poplatků - 22.1.2020 14.1.2020 26.2.2020
Revize komínů - 3.2.2020 14.1.2020 26.2.2020
OZV 2/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 17.12.2019 26.2.2020
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2025 17.12.2019  
Rozpočet 2020 17.12.2019  
Svoz TKO o Vánocích 12.12.2019  15.1.2020
Mimořádná změna úředního dne - 16.12.2019 12.12.2019  17.12.2019
Výzva k odstranění vozidel
9.12.2019  15.1.2020
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021-2025 28.11.2019  17.12.2019
Návrh Rozpočtu na rok 2020 28.11.2019  17.12.2019
Sběr nebezpečných odpadů 5.11.2019  28.11.2019
Sběr kovového odpadu 1.11.2019  28.11.2019
E.ON - Upozornění vlastníkům nebo uživatelům pozemků 16.10.2019  12.12.2019
Státní pozemkový úřad - Oznámení o zamýšleném převodu 15.10.2019  26.2.2020
Čipování psů 14.10.2019 18.10.2019
Přerušení dodávky elektrické energie 30.8.2019 30.9.2019
Záměr na prodej pozemku (majetkové vypořádání) 29.8.2019  5.11.2019
Odpověď na žádost o informace č.j. ZAD/2019/08/01 29.8.2019  5.11.2019
Petice „Zastavme hluk v Rekreačním středisku Meziříčko“ 16.8.2019 28.8.2019
Upozornění na poškozování zemědělských pozemků 1.8.2019  12.12.2019
OZV o nočním klidu č. 1/2019 1.8.2019 21.8.2019
Výzva a upozornění vodoprávního úřadu 23.7.2019  5.11.2019
SUCHO - Výstraha 3.7.2019  5.11.2019

Závěrečný účet Obce Chlumek za rok 2018 (návrh před schválením)

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018

Příloha 123

6.6.2019  27.6.2019
Oznámení o vybírání místních poplatků - VODNÉ - 12.6.2019

5.6.2019  3.7.2019

Výsledky voleb do EP 2019 - Celkové

Výsledky voleb do EP 2019 - Za obec Chlumek

28.5.2019  3.7.2019
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
6.5.2019  5.6.2019
Letní svoz 2019 30.4.2019  5.6.2019
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za 2018 29.4.2019  5.6.2019

Veřejná vyhláška

Informační leták pro poplatníky daně z nemovitých věcí

Informace k zasílání složenek

25.4.2019  5.6.2019
Sběr objemného odpadu 16.4.2019  26.4.2019

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy (Kůrovec)

Příloha k OOP (bude vyvěšeno až do 31.12.2022)

9.4.2019  20.4.2020
Informace o počtu a sídle volebních okrsků 22.3.2019  5.6.2019
Stanovení minimálního počtu členů OVK 22.3.2019  5.6.2019
Sběr nebezpečnách odpadů - 2.4.2019 20.3.2019  26.4.2019
Informace pro občany - ceník za dřevo 6.3.2019  
Revize komínů - 11.3.2019 25.2.2019 19.3.2019
Oznámení o vybírání místních poplatků na rok 2019 10.1.2019  25.2.2019
Svoz TKO - Vánoční svátky 17.12.2018 10.1.2019
Rozpočet na rok 2019 13.12.2018  
Záměr na prodej a pronájem pozemků v LDO Měřín 23.11.2018 17.12.2018
Návrh rozpočtu na rok 2019 22.11.2018 13.12.2018
Sběr nebezpečných odpadů - 14.11.2018 23.10.2018 22.11.2018
Pozvánka na ustavující zasedání ZO - 31.10.2018 22.10.2018 22.11.2018
Výsledky voleb do ZO 2018 8.10.2018 22.11.2018
Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva obce Chlumek
17.9.2018 8.10.2018
Samovýroba dřeva 7.9.2018  
Mimořádné zrušení úředních hodin - středa 22.8.2018 22.8.2018 24.8.2018
Sucho - Výstraha 8.8.2018 8.10.2018
Stanovení minimálního počtu členů OVK 3.8.2018 8.10.2018
Mimořádné zrušení úředních hodin - středa 20.6.2018
12.6.2018  27.6.2018

Závěřečný účet obce Chlumek za rok 2017 

(před schválením)

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017

12.6.2018  
Oznámení o vybírání místních poplatků - VODNÉ - 6.6.2018 29.5.2018  27.6.2018
Informace pro občany - ceník za dřevo 26.4.2018  6.3.2019
Informaceke zpřístupnění hromadného předpisného seznamuna daň z nemovitých věcí v roce 2018

Informace k zasílání složenekpro platby daně z nemovitých věcí od roku 2018

26.4.2018 12.6.2018
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za 2017 26.4.2018 12.6.2018
Letní svoz 24.4.2018  8.10.2018
FÚ - Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí 20.4.2018 12.6.2018
Poděkování za účast na úklidu obce 20.4.2018 11.5.2018
Poděkování za sběr kovového odpadu 20.4.2018 11.5.2018
Sběr kovového odpadu 29.3.2018 26.4.2018
Svoz nebezpečného odpadu 29.3.2018 26.4.2018
Stanovení členů ZO pro volební období 2018/2022 29.3.2018 26.4.2018
Revize komínů - 16.3.2018 28.2.2018 3.4.2018 
Výsledky voleb Prezidenta 2018 - II.kolo 29.1.2018 1.3.2018
Tříkrálová sbírka 2018 17.1.2018 1.3.2018 
Oznámení o konání voleb Prezidenta 2018 - II.kolo 16.1.2018 29.1.2018
Výsledky voleb Prezidenta 2018 15.1.2018 29.1.2018
Oznámení o konání voleb Prezidenta 2018 21.12.2017 15.1.2018
Místní poplatky 20.12.2017 28.2.2018 
TKO - Svoz o Vánocích 30.11.2017 5.1.2018 
Rozpočet na rok 2018 30.11.2017  
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků 22.11.2017 15.1.2018
Svoz nebezpečného odpadu 10.11.2017 30.11.2017 
Návrh rozpočtu na rok 2018 10.11.2017 30.11.2017
Stanovení min. počtu členů OVK - Volba Prezidenta 2018 8.11.2017 15.1.2018
Výsledky voleb do PS PČR 2017 , Za Obec Chlumek , Za Vysočinu 23.10.2017 30.11.2017
Oznámení o konání voleb do PS PČR 4.10.2017 23.10.2017
Přerušení dodávky elektrické energie 27.9.2017 26.10.2017 
Zimní svoz TKO 27.9.2017 24.4.2018 
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
1.9.2017 23.10.2017
Zrušení úředních hodin 28.8.2017 18.9.2017
Stanovení mimimálního počtu členů OVK 20.8.2017 23.10.2017
Samovýroba - Kůrovec 15.8.2017  26.4.2018 
OZV č. 2/2017 - školský obvod 27.7.2017 31.8.2017
Sucho - výstraha 30.6.2017  28.9.2017 
Lékárna 29.6.2017 14.7.2017 
Místní poplatky - VODNÉ 30.5.2017  14.7.2017 
Účetní závěrka za rok 2016 27.4.2017 1.6.2017
OZV č. 1/2017 - o nočním klidu 27.4.2017 15.5.2017
Letní svoz - TKO 25.4.2017 27.9.2017
Svoz nebezpečného odpadu 11.4.2017 15.5.2017
Revize komínů 6.3.2017 30.3.2017

Závěrečný účet Obce Chlumek za rok 2016

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016

6.3.2017  
Očkování proti vzteklině 25.1.2017 1.2.2017
Místní poplatky 5.1.2017 1.2.2017

Rok 2016 a starší