Informace

Název:

Obec Chlumek

Adresa:

Chlumek 61, 594 42 Měřín

IČO: 00599433
Telefon: 566 544 441
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:

167 25 751 / 0100

 

Starostka obce: Jarmila Jašová
chlumek@chlumek.cz
Místostarostka obce: Vlasta Cejnková
 
Referentka obce: Veronika Čmielová cmielova@chlumek.cz