Informace z obecního úřadu

 šipka  V záložkách vlevo si můžete vybrat oblast,

                 která Vás zajímá.


  • V této záložce naleznete informace o Obecním úřadu, o úředních hodinách, aktuálně platné vyhlášky, Územní plán obce Chlumek a hlavně informace, které jsou zvěřejněny na Úřední desce obce Chlumek. Dokumenty jsou na úřední desce vyvěšeny zpravidla po dobu 15 dní, pokud není stanoveno jinak.
  • Kromě úřední desky zde můžete zjistit informace o projektech a záměrech, které obec v budoucích letech plánuje.
  • Archiv úřední desky slouží k nahlédnutní do dokumentů, které byly z úřední desky již sejmuty pro svoji neaktuálnost.